Znaczenie obsługi informatycznej dla firm

Znaczenie obsługi informatycznej dla firm

Czy konieczny Osbługa informatyczna firm usługa informatyczna dla firm poligraficznych?
Informatyczna obsługa firm a RODO w małych firmach

Wiele firm zmaga się dziś ze wsparciem IT, które może być obciążeniem administracyjnym, finansowym i technicznym. Jednak wykwalifikowany zespół IT może sprawić, że firma będzie na bieżąco z najlepszymi praktykami branżowymi i przepisami dotyczącymi ochrony danych. Może również wyeliminować silosy danych, aby zapewnić dostęp i bezpieczeństwo najbardziej krytycznych danych firmy. Odpowiedni zespół pomoże również firmie w migracji z ręcznego przepisywania danych do zautomatyzowanych systemów, co może znacznie obniżyć koszty przechowywania papieru.

To dobry sposób na poprawę obsługi klienta

Jednym ze sposobów na poprawę obsługi klienta w firmie jest skupienie się na rozwiązywaniu problemów, które mogą się pojawić. Na przykład firmy produkujące wyroby fizyczne powinny dołączać darmowy przedmiot do każdego pakietu, a firmy SaaS powinny kredytować konta klientów, jeśli ich oprogramowanie jest w dół. Jeśli tak się stanie, klienci będą bardziej lojalni.

Dobra obsługa klienta zaczyna się od dobrze wyszkolonego zespołu. Żadna ilość narzędzi nie zrekompensuje słabych pracowników. Przy zatrudnianiu nowych pracowników na stanowiska związane z obsługą klienta, kluczowe jest zatrudnienie osób z odpowiednimi umiejętnościami. Na przykład, przedstawiciele obsługi klienta muszą mieć wysoki poziom cierpliwości i empatii, aby radzić sobie z różnymi typami klientów.

Innym sposobem na poprawę obsługi klienta jest słuchanie opinii klientów. Możesz dowiedzieć się, czego naprawdę chcą Twoi klienci, przeprowadzając wewnętrzne przeglądy obsługi klienta. Pamiętaj, że Twoi pracownicy są tymi, którzy pracują z klientami codziennie, więc upewnij się, że mogą swobodnie wyrażać swoje opinie bez obaw o reperkusje. Chociaż ważne jest, aby dobrze wykonać podstawowe czynności, pracownicy powinni również pomyśleć o sposobach dodania wartości i stworzenia momentów „wow” dla klientów. W ten sposób można zrównoważyć przegląd skarg i zastrzeżeń, co skutkuje lepszą obsługą klienta.

Pomaga przyspieszyć odzyskiwanie danych w przypadku awarii

Posiadanie zespołu wsparcia informatycznego, który będzie wspierał firmę w czasie katastrofy, jest niezbędne, ponieważ nie tylko pomoże firmie utrzymać systemy w ruchu podczas katastrofy, ale także pomoże przywrócić je do działania tak szybko, jak to możliwe. Firmy oferujące wsparcie IT oferują różne usługi, które pomagają przyspieszyć proces odzyskiwania danych po katastrofie, od dostarczania unikalnego sprzętu i oprogramowania po resetowanie całych biur. W zależności od stopnia zniszczeń, usługi te mogą mieć kluczowe znaczenie dla jak najszybszego przywrócenia działalności firmy.

Jedną z najważniejszych rzeczy, jakie musi zawierać plan odzyskiwania danych po awarii, jest tworzenie kopii zapasowych wszystkich ważnych plików i danych. Firmy muszą przechowywać kopie wszystkich swoich dokumentów biznesowych przez co najmniej pięć lat, a niedopełnienie tego obowiązku może skutkować znacznymi karami finansowymi, a nawet karą więzienia dla kierownictwa firmy. Kopie zapasowe są podstawą planu odzyskiwania danych po awarii, a większość przedsiębiorstw używała dysków obrotowych i taśm do przechowywania co najmniej jednej kopii danych.

Posiadanie dobrego oprogramowania do odzyskiwania danych po awarii zapewni płynne odzyskiwanie krytycznych systemów i danych firmy. Oprogramowanie to będzie automatycznie tworzyć kopie zapasowe serwera lub obciążenia roboczego bez konieczności ręcznej interwencji. Zapewni również automatyczne tworzenie kopii zapasowych, co eliminuje potrzebę wykonywania okresowych kopii zapasowych. Upewnij się jednak, że przeprowadzisz badania przed wyborem pakietu oprogramowania do odzyskiwania danych po awarii.

Korzystanie z odzyskiwania danych po awarii jako usługi (DRaaS) jest powszechną zarządzaną usługą IT, która może pomóc firmie szybciej odzyskać dane. Ta usługa to oparte na chmurze rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych, które wykorzystuje oprogramowanie i usługi przechowywania danych, aby pomóc firmom w szybszym niż kiedykolwiek przywracaniu systemów. To rozwiązanie jest idealne dla organizacji, które chcą uniknąć kosztów związanych z tworzeniem i utrzymaniem własnego rozwiązania do odzyskiwania danych po awarii.

Obsługa informatyczna firm może pomóc przedsiębiorstwom przyspieszyć odzyskiwanie danych po katastrofie, przechowując je w bezpiecznym miejscu, które jest w pełni funkcjonalne i gotowe do pracy. Niezależnie od tego, czy Twoja firma została dotknięta klęską żywiołową, czy niespodziewaną awarią komputera, obsługa informatyczna może pomóc w odzyskaniu danych tak szybko, jak to możliwe, co pozwoli Twojej firmie na dalsze funkcjonowanie.

Pomaga chronić przed cyberatakami

Cyberataki są coraz częstszym i kosztownym zagrożeniem dla firm każdej wielkości. Bez zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa cybernetycznego, naruszenia danych mogą mieć niszczący wpływ na reputację firmy i jej klientów. W niektórych przypadkach złośliwy cyberatak może spowodować wyciek danych lub nawet zniszczenie infrastruktury krytycznej. Ponadto, wirusy komputerowe są często rozprzestrzeniane za pośrednictwem e-maili phishingowych, plików wykonywalnych, zainfekowanych stron internetowych lub wymiennych urządzeń pamięci masowej.

Aby zmniejszyć ryzyko cyberataku, firmy mogą wdrożyć środki bezpieczeństwa, takie jak ustawienie zapór sieciowych i szyfrowanie informacji. Powinny również korzystać z sieci Wi-Fi chronionych hasłem i selektywnie podchodzić do tego, jakie informacje przechowują w bazach danych. Te bazy danych są często centralnym miejscem przechowywania dokumentów i danych firmy. Ponadto powinny one uruchamiać automatyczne kopie zapasowe danych firmowych co najmniej raz dziennie lub raz w tygodniu.

Firmy powinny również edukować swoich pracowników w zakresie praktyk cyberbezpieczeństwa. Powinno to nastąpić już na etapie przyjmowania do pracy, ale powinno być regularnie wzmacniane w przypadku obecnych pracowników. Ważne jest również szkolenie pracowników w zakresie najlepszych praktyk korzystania z Internetu. Cyberprzestępcy stają się coraz bardziej wyrafinowani, więc firmy powinny aktualizować wiedzę swoich pracowników na temat najnowszych zagrożeń.

Najczęstsze formy cyberataków to inżynieria społeczna i phishing. Ponadto wzrasta ryzyko związane z osobami trzecimi, ponieważ przestępcy obierają za cel sprzedawców zewnętrznych, aby uzyskać dostęp do firm, które na nich polegają. Tego typu cyberataki mogą poważnie wpłynąć na firmę. Mogą wpływać na produktywność, odpowiedzialność prawną i reputację.

Potrzeba cyberbezpieczeństwa jest kluczowa dla firm każdej wielkości. Małe firmy są szczególnie narażone na ataki, a wiele małych firm nie inwestuje w odpowiednie cyberbezpieczeństwo. Wiele z nich nie ma funduszy na zatrudnienie profesjonalisty do wdrożenia rozwiązań IT, a wiele nawet nie wie, jak zacząć. Poznając powszechne zagrożenia i skuteczne rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa, właściciele małych firm mogą lepiej chronić swoje przedsiębiorstwa.

Dane adresowe:

AKTE Obsługa informatyczna firm – Outsourcing IT – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 784 380 784
Telefon: 784 898 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora
e-mail: [email protected]